Để có diện mạo nổi bật trong mùa hè, cách nhuộm highlight hay vẩy vành tai là những gợi ý đáng thử cho các chị em.