Tóc phối turban, tóc búi gập giống Minh Hà, Lan Ngọc… là gợi ý cho những chuyến du lịch ngày nóng.