Bạn có thể không nhận ra mình đang căng thẳng quá mức, song cơ thể không biết nói dối, nó sẽ phát đi những tín hiệu ‘cầu cứu’.