Móng tay xuất hiện nhiều đốm trắng, bên trong miệng hay mọc mụn nhọt có thể là những biểu hiện cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề.