Nữ ca sĩ không ít lần tự ‘họa mặt’, làm tóc để đi diễn với đầy đủ các bước như chuyên gia trang điểm.