Ở tuổi tứ tuần, Kim Kardashian ăn plant-based, tập hai buổi trong ngày để giữ dáng đồng hồ cát và cân bằng tinh thần.