Lạm dụng bia rượu lâu ngày khiến hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, da thêm khô, dễ kích ứng.